Yosemite Hikes Home » Tioga Pass Road » Mono Pass » Mono Pass Satellite View

Mono Pass Satellite View

Distance:  7.4 miles (12 km) round trip; 7.8 miles (12.5 km) round trip for Mono Pass plus the Sardine/Mono Lakes overlook
Trailhead Elevation:  9,700 feet (2,950 meters)
Mono Pass Elevation:  10,599 feet (3,230 meters)
Elevation Gain:  900 feet (275 meters)